Journal of Modern Technology and Engineering aşağıdakı istiqamətlərdə olan elmi məqalələri çap edir:

 • Şəbəkə texnologiyaları
 • Ərzaq məhsullarının istehsalı texnologiyaları
 • Mühəndislik texnologiyaları
 • Təhsil texnologiyaları
 • Nanotexnologiya
 • Biotexnologiya
 • Elektrik və Mexanik mühəndisliyi
 • Kompüter və proqramlaşdırma mühəndisliyi
 • Elektronika,rabitə və telekommunikasiya mühəndisliyi
 • Mülki mühəndislik
 • Elektromexaniki sistemlər mühəndisliyi
 • Kimyəvi, bioloji & bio sistem mühəndisliyi
 • Aero mühəndislik
 • Neft, qaz mühəndisliyi
 • Geoloji mühəndislik
 • Nüvə Mühəndisliyi
 • Kənd təsərrüfatı mühəndisliyi
 • Kompüter texnologiyaları
 • Dizayn mühəndisliyi
 • Ətraf mühit mühəndisliyi
 • Maye mexanikası
 • Sənaye mühəndisliyi
 • İnformasiya texnologiyaları
 • Neyron şəbəkələr
 • Robot mühəndisliyi
 • Sistem mühəndisliyi
 • Tekstil mühəndisliyi
 • Su ehtiyatları mühəndisliyi
 • İnformasiya mühəndisliyi və elektron biznes
 • Kompüter şəbəkələri və informasiya təhlükəsizliyi
 • Simsiz sensor şəbəkələri (WSN)
 • Mobil Ad-Hoc şəbəkələri (MANET)
 • Ad-Hoc nəqliyyat şəbəkələri (VANET)
 • Simsiz və mikrodalğalı texnologiyalar
Yeni jurnalın ilk sayı çap olundu

Jomard Publishing tərəfindən təsis edilən Islamic History and Literature jurnalının ilk buraxılışı çapdan çıxıb.


Advanced Physical Research jurnalı Scopus bazasına qəbul edildi

Jomard Publishing nəşriyyatının nəşr etdiyi Advanced Physical Research jurnalı Scopus elmi indeksləmə bazasında indeksləşdirmək üçün qəbul edilmişdir.

Web of Science Emerging Source Citation Index

Jomard Publishing nəşriyyatının New Materials, Compounds and Applications jurnalı artıq Web of Science Emerging Source Citation Index-də indekslənir.

New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında

Scimago Journal Ranking agentliyinin (Scopus) 2022-ci il üçün hesabatı nəşr olunmuşdur. Hesabata görə, Jomard Publishing nəşriyyatının New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında yer almışdır. 

Növbəti jurnalımız Scopus bazasına qəbul edildi

Qiymətləndirmə prosisinin müsbət nəticələrinə əsasən Jurnalların Seçimi Məsləhət Şurasının (CSAB) qərarı ilə Jomard Publishing nəşriyyatının dərc etdiyi New Materials, Compounds and Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.