EDITOR IN-CHIEF 
Abel Maharramov 

Baku State University, Baku, Azerbaijan 

EDITORIAL BOARD 

Abdulsaid Azizov (Baku State University, Baku, Azerbaijan)
Armando J.L. Pombeiro ((University of Lisbon, Lisbon, Portugal)
Famil Chyragov (Baku State University, Baku, Azerbaijan)
Hirotaka Ihara (Kumamoto University, Kumamoto, Japan)
László Kótai (Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary)
Mahammad Babanli (Institute for Catalysis and Inorganic Chemistry, Baku, Azerbaijan)
Metin Balçı (Middle East Technical University, Ankara, Turkey)
Nihat Tugluoglu (Giresun University, Giresun, Turkey)
Olgun Guven (Hacettepe University, Ankara, Turkey)
Paul Awoyera (Department of Civil Engineering, Covenant University, Nigeria)
Sevil Yucel (Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey)
Valentin Nenaydenko (M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia)
Victor Zhdankin (University of Minnesota Duluth, Duluth, Minnesota, USA)
Wan Fahmin Faiz Bin Wan Ali (Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor, Malaysia)
Yury Gogotsi (Drexel University, Philadelphia, USA)

EXECUTIVE EDITOR 
Laman Abdullayeva
Baku State University, Baku, Azerbaijan 

Web of Science Emerging Source Citation Index

Jomard Publishing nəşriyyatının New Materials, Compounds and Applications jurnalı artıq Web of Science Emerging Source Citation Index-də indekslənir.

New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında

Scimago Journal Ranking agentliyinin (Scopus) 2022-ci il üçün hesabatı nəşr olunmuşdur. Hesabata görə, Jomard Publishing nəşriyyatının New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında yer almışdır. 

Növbəti jurnalımız Scopus bazasına qəbul edildi

Qiymətləndirmə prosisinin müsbət nəticələrinə əsasən Jurnalların Seçimi Məsləhət Şurasının (CSAB) qərarı ilə Jomard Publishing nəşriyyatının dərc etdiyi New Materials, Compounds and Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.

Advanced Physical Research jurnalı CAS bazasına daxil oldu

Advanced Physical Research jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib.

Advanced Mathematical Models & Applications jurnalı Scopus bazasında

Jomard Publishing tərəfindən nəşr olunan Advanced Mathematical Models & Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.