Jurnalın tematik sahələri aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:

• Materialşünaslıq
• Amorf materiallar
• Nanotexnologiyaların tətbiqləri
• Biomateriallar
• Polimerlər kimyası
• Karbon nanomateriallar, quruluşları və texnologiyaları
• Keramik və şüşə materiallar
• Kompozitlər
• Hesablamalar və nəzəriyyə
• Kristalik materiallar
• Elektron xassələri
• Elektron, optic və maqnit materiallar
• Materialşünaslıqda yeni istiqamətlər
• Energetik materiallar
• Qrafen texnologiyaları
• Materiallar kimyası
• Materialların işlənməsi, məhsul istehsalı
• Materialşünaslıq və mühəndislik
• Materialşünaslıq - əsasları və xarakteristikaları
• Materiallar- mühitin təsiri
• Mexaniki xassələr
• Metallar və ərintilər
• Metallurgiya və dağ-mədən işi
• Nanobiotexnologiya
• Nanokompozitlər və çoxfunksiyalı materiallar
• Nanoqurğular
• Nanoelektronika
• Nanoistehsalat
• Xərçəngin diaqnostikasında nano-tibbi yanaşma
• Nanotibb və biotibbi mühəndislik
• Nanofotonika və optika
• Ətraf mühit energetikası üçün nanotexnologiya
• Optik materiallar
• Polimer və yumşaq materiallar
• Nanotexnologiyalar risklərinin tənzimlənməsi
• Robot texnologiyaları və mexatronika
• Səth elmləri
• Yaşıl nanotexnologiya
• Asiklik birləşmələr
• Dövrü birləşmələr
• Geterodövrü birləşmələr
• Hidrogen birləşmələri
• Monodövrü birləşmələr
• Qeyri-üzvü dövrü birləşmələr
• Makrodövrü birləşmələr
• Polidövrü birləşmələr

Yeni jurnalın ilk sayı çap olundu

Jomard Publishing tərəfindən təsis edilən Islamic History and Literature jurnalının ilk buraxılışı çapdan çıxıb.


Advanced Physical Research jurnalı Scopus bazasına qəbul edildi

Jomard Publishing nəşriyyatının nəşr etdiyi Advanced Physical Research jurnalı Scopus elmi indeksləmə bazasında indeksləşdirmək üçün qəbul edilmişdir.

Web of Science Emerging Source Citation Index

Jomard Publishing nəşriyyatının New Materials, Compounds and Applications jurnalı artıq Web of Science Emerging Source Citation Index-də indekslənir.

New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında

Scimago Journal Ranking agentliyinin (Scopus) 2022-ci il üçün hesabatı nəşr olunmuşdur. Hesabata görə, Jomard Publishing nəşriyyatının New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında yer almışdır. 

Növbəti jurnalımız Scopus bazasına qəbul edildi

Qiymətləndirmə prosisinin müsbət nəticələrinə əsasən Jurnalların Seçimi Məsləhət Şurasının (CSAB) qərarı ilə Jomard Publishing nəşriyyatının dərc etdiyi New Materials, Compounds and Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.