Advances in Biology and Earth Sciences

Advances in Biology & Earth Sciences jurnalında biologiya və yer elmlərinin bütün sahələrinə aid yüksək keyfiyyətli, yeni nəticələri özündə saxlayan rəydən keçirilmiş məqalələr çap edilir. Bu jurnalın məqsədi bütün dünyadan olan alim və tədqiqatçılar üçün boilogiya və yer elmlərinin müxtəlif sahələrinə aid yeni nəticələri və istiqamətləri müzakirə etmək üçün platforma təklif etməkdir. Jurnal baxılmaq üçün aşağıdakı mövzularda olan məqalələri qəbul edir:

Biologiya elmləri

 • Akarologiya
 • Anatomiya
 • Araxnalogiya
 • Biokimya
 • Bioenerji
 • Biomühəndislik
 • Biocoğrafiya
 • Bioinformatika
 • Bioloji modelləşdirilmə
 • Bioriyziyyat
 • Biomexanika
 • Bioloji Psixologiya
 • Biotibbi tədqiqat
 • Biofizika
 • Biotexnologiya
 • Botanika
 • Hüceyrə biologiyası
 • Xronobiologiya
 • Koqnitiv biologiya
 • Ətraf mühit biologiyası
 • Müqayisəli biologiya
 • Səhralaşma
 • Inkişafın Biologiyası
 • Ekofiziologiya
 • Ekologiya
 • Biologiyanın tədrisi
 • Embriologiya
 • Entomologiya
 • Epigenetika
 • Etologiya • Etnobiologiya
 • Evolyusiya
 • Genetika
 • Gerontologiya
 • Hematologiya
 • Herpetologiya
 • Histologiya
 • Ixnologiya
 • İxtiologiya
 • İmmunologiya
 • İnteqrativ biologiya
 • Mammalogiya
 • Dəniz biologiyası
 • Mikrobiologiya
 • Molekulyar biologiya
 • Nanobiologiya
 • Neyroboilogiya
 • Ornitologiya
 • Paleontologiya
 • Parazitologiya
 • Patalogiya
 • Farmakologiya
 • Potobiologiya
 • Fiziologiya
 • Fitopatologiya
 • Kvant boilogiyası
 • Radiobiologiya
 • Sosiobiologiya
 • Struktur biologiyası
 • Sintetik biologiya
 • Virusologiya
 • Zoologiya


Yer elmləri

 • Geologiya
 • Struktur geologiyası
 • Tektonika
 • Sedimentologiya
 • Geokimya
 • Geoxronologiya
 • Paleontologiya
 • Maqmatik və metamorfik petrologiya
 • Mineralogiya
 • Biostratiqrafiya
 • Geofizika
 • Geomorfologiya
 • Palaeoekologiya və okeanoqrafiya
 • Mineral ehtiyatlar
 • Fiziki coğrafiya
 • İqtisadi coğrafiya
 • Geodeziya
 • Kartoqrafiya
 • Hidrologiya
 • Meteorologiya
 • Okeanologiya
 

 

 

Advanced Physical Research jurnalı Scopus bazasına qəbul edildi

Jomard Publishing nəşriyyatının nəşr etdiyi Advanced Physical Research jurnalı Scopus elmi indeksləmə bazasında indeksləşdirmək üçün qəbul edilmişdir.

Web of Science Emerging Source Citation Index

Jomard Publishing nəşriyyatının New Materials, Compounds and Applications jurnalı artıq Web of Science Emerging Source Citation Index-də indekslənir.

New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında

Scimago Journal Ranking agentliyinin (Scopus) 2022-ci il üçün hesabatı nəşr olunmuşdur. Hesabata görə, Jomard Publishing nəşriyyatının New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında yer almışdır. 

Növbəti jurnalımız Scopus bazasına qəbul edildi

Qiymətləndirmə prosisinin müsbət nəticələrinə əsasən Jurnalların Seçimi Məsləhət Şurasının (CSAB) qərarı ilə Jomard Publishing nəşriyyatının dərc etdiyi New Materials, Compounds and Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.

Advanced Physical Research jurnalı CAS bazasına daxil oldu

Advanced Physical Research jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib.