New Design Ideas jurnalı

Jomard Publishing yeni New Design Ideas jurnalını təqdim edir. 

New Design Ideas - dizaynın müxtəlif sahələrinə, o cümlədən, sənaye dizaynı, memarlıq dizaynı, vizual rabitə dizaynı, interfeys dizaynı, animasiya və oyun dizaynı, şəhər dizaynı və digər sahələrdə dizayn tədqiqatlarını və yeni nəticələri özündə əks etdirən rəyləşdirilən məqalələrin nəşrinə həsr olunan açıq jurnaldır.
Jurnalın yaranmasında əsas məqsəd müxtəlif mədəniyyətlərin, ideya və tədqiqat nəticələrinin mübadiləsi üçün beynəlxalq forum yaratmaq və mədəni faktorların layihələndirmə işinin nəzəri və praktiki aspektlərinə təsirini öyrənən tədqiqatları dəstəkləməkdir.

Jurnalın baş redaktoru Mezahir Ertuğ Avşar Türkiyənin Selçuk Universitetinin Sənət və Tasarım fakültəsinin professoru, həmçinin Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının, Azərbaycan Dizaynerlər Birliyinin, Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyi Sənət Əsərləri Sahibləri Birliyinin üzvü, tətbiqi sənət dizaynı sahəsində tanınmış mütəxəssisdir.

Jurnalın beynəlxalq redaksiya heyətində Türkiyə, ABŞ, Bolqariya, İngiltərə, Rumıniya, Xorvatiya və başqa ölkələrin dizayn sahəsində tanınmış alimləri təmsil olunur.

Jomard Publishing və Jurnalın yaradıcı kollektivi istər Azərbaycanda, istərsə də xarici ölkələrdə bu sahədə mövcud olan başqa nəşrlərdən daha üstün, nadir bir məhsul yaratmağı qarşısına hədəf qoymuşdur.

Jurnalın ilk sayının 2017-ci ilin deakbr ayında cap olunması nəzərdə tutulur. Bu sahədə çalışan bütün mütəxəssiləri New Design Ideas jurnalına məqalə təqdim etməyə dəvət edirik.

http://jomardpublishing.com/journals.aspx?lang=en&id=10&info=New%20Design%20Ideas

Advanced Physical Research jurnalı Scopus bazasına qəbul edildi

Jomard Publishing nəşriyyatının nəşr etdiyi Advanced Physical Research jurnalı Scopus elmi indeksləmə bazasında indeksləşdirmək üçün qəbul edilmişdir.

Web of Science Emerging Source Citation Index

Jomard Publishing nəşriyyatının New Materials, Compounds and Applications jurnalı artıq Web of Science Emerging Source Citation Index-də indekslənir.

New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında

Scimago Journal Ranking agentliyinin (Scopus) 2022-ci il üçün hesabatı nəşr olunmuşdur. Hesabata görə, Jomard Publishing nəşriyyatının New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında yer almışdır. 

Növbəti jurnalımız Scopus bazasına qəbul edildi

Qiymətləndirmə prosisinin müsbət nəticələrinə əsasən Jurnalların Seçimi Məsləhət Şurasının (CSAB) qərarı ilə Jomard Publishing nəşriyyatının dərc etdiyi New Materials, Compounds and Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.

Advanced Physical Research jurnalı CAS bazasına daxil oldu

Advanced Physical Research jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib.