Journal of Modern Technology and Engineering

Jomard Publishing - in Journal of Modern Technology and Engineering jurnalının yeni sayı çapdan çıxmışdır. Jurnalın bu nömrəsində müasir texnologiyalar və mühəndislik sahəsində aktual problemlərə həsr edilmiş məqalələr çap olunmuşdur. Nömrə qeyri-səlis nəzəriyyənin seçim məsələlərində xətanın qiymətləndirilməsinə tətbiqinə həsr edilmiş original yanaşma əsasında yazılmış Belçika və Litvanın yüksək reytiqli alimlərinin birgə tədqiqatının nəticəsi olan məqalə ilə açılır (W.K.M. Brauers, A. Baležentis, T. Baležentis). Bundan başqa nömrəyə mayelərin arakəsməli rezervuarlarda saxlanması problemləri (E. Strelnikova, V. Gnitko, D. Krutchenko, Y. Naumemko- UKRAYNA), ürək əməliyyatlarından əvvəl təcili diaqnoz sisteminin yaradılması (M. Bahadorzadeh, P. Derakhshan-Barjoei- İRAN), nəqliyyat vasitələrinin idarə olunmasına neyron şəbəkələrinin tətbiqləri (D. Brodnevs, A. Kutin – LATVİYA), titan ərintilərinin yüksək temperaturlu qarşılıqlı təsirlərinin kinetik aspektləri (V.S. Trush, I.N. Pohrelyuk , A.H. Luk’yanenko - UKRAYNA), mexaniki sistemlərin etibarlılığı problemləri (М. Mayda - TÜRKİYƏ) və s. kimi problemlərə həsr edilmiş məqalələr daxil edilmişdir. Hər biri bir neçə dəfə rəydən keçmiş bu məqalələr rəyçilərin yüksək qiymətini almış və çapa uyğun bilinmişlər. Biz ümid edirik ki, jurnalın bu sayında çap edilmiş məqalələr mütəxəssislər üçün maraqlı olacaq, onların texnologiyalar və mühəndislik sahəsindəki tədqiqatlarına yeni stimul verəcəkdir.

Yeni jurnalın ilk sayı çap olundu

Jomard Publishing tərəfindən təsis edilən Islamic History and Literature jurnalının ilk buraxılışı çapdan çıxıb.


Advanced Physical Research jurnalı Scopus bazasına qəbul edildi

Jomard Publishing nəşriyyatının nəşr etdiyi Advanced Physical Research jurnalı Scopus elmi indeksləmə bazasında indeksləşdirmək üçün qəbul edilmişdir.

Web of Science Emerging Source Citation Index

Jomard Publishing nəşriyyatının New Materials, Compounds and Applications jurnalı artıq Web of Science Emerging Source Citation Index-də indekslənir.

New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında

Scimago Journal Ranking agentliyinin (Scopus) 2022-ci il üçün hesabatı nəşr olunmuşdur. Hesabata görə, Jomard Publishing nəşriyyatının New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında yer almışdır. 

Növbəti jurnalımız Scopus bazasına qəbul edildi

Qiymətləndirmə prosisinin müsbət nəticələrinə əsasən Jurnalların Seçimi Məsləhət Şurasının (CSAB) qərarı ilə Jomard Publishing nəşriyyatının dərc etdiyi New Materials, Compounds and Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.