Yeni saylar işıq üzü gördü

Advances in Biology & Earth SciencesResearch in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnallarının yeni sayları on-line dərc edilmişdir. Jurnalların bu saylarına müxtəlif ölkələri təmsil edən müəlliflərin jurnalların tematikasına uyğun mövzuları əhatə edən rəyləşdirilmiş original məqalələri daxil edilmişdir. Ümid edirik ki, Study of genetic advance and broad sense heritability for grain yield and yield components of chickpea (Сicer Arietinum l.) Genotypes (Azərbaycan, Efiopiya, Ukrayna, İran, Polşa); Characteristics of photosynthetic apparatus of aquatic fern Salvinia Natans floating and submerged fronds (Ukrayna); Managing the time span between the hatching of the first and last chick to improve chick quality (Pakistan); Effect of birth type of Desert and Taggari kids on productivity performance under extensive system in South Kordofan state (Sudan) və s. məqalələr jurnallarımızın oxucuları üçün maraqlı olacaqdır.
Məqalələrintam mətni ilə aşağıdakı linklərdə tanış olamq olar:

http://jomardpublishing.com/journals.aspx?lang=en&id=3&menu=8&info=

http://jomardpublishing.com/journals.aspx?lang=en&id=7&menu=8&info=

Advanced Physical Research jurnalı Scopus bazasına qəbul edildi

Jomard Publishing nəşriyyatının nəşr etdiyi Advanced Physical Research jurnalı Scopus elmi indeksləmə bazasında indeksləşdirmək üçün qəbul edilmişdir.

Web of Science Emerging Source Citation Index

Jomard Publishing nəşriyyatının New Materials, Compounds and Applications jurnalı artıq Web of Science Emerging Source Citation Index-də indekslənir.

New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında

Scimago Journal Ranking agentliyinin (Scopus) 2022-ci il üçün hesabatı nəşr olunmuşdur. Hesabata görə, Jomard Publishing nəşriyyatının New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında yer almışdır. 

Növbəti jurnalımız Scopus bazasına qəbul edildi

Qiymətləndirmə prosisinin müsbət nəticələrinə əsasən Jurnalların Seçimi Məsləhət Şurasının (CSAB) qərarı ilə Jomard Publishing nəşriyyatının dərc etdiyi New Materials, Compounds and Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.

Advanced Physical Research jurnalı CAS bazasına daxil oldu

Advanced Physical Research jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib.