The Cardiologist Vol.3 No.1

"Jomard Publishing" nəşriyyatı olaraq məmuniyyətlə bildiirik ki, nəşriyyatın The Cardiologist jurnalının 2019-cu il 2-ci sayı çapdan çıxmışdır. Jurnalın bu sayında İsveçrə, Hindistan, Koreya, Latviya və Azərbaycanı təmsil edən müəlliflərin məqalələri dərc edilmişdir. Ümid edirik ki, bu saya daxil edilən aşağıdakı məqalələr mütəxəssislərin diqqətini cəlb edəcək və onları gələcək məqalələrini The Cardiologist jurnalına təqdim etməyə həvəsləndirəcəkdir.

G. Cocco 
Hereditary hemorrhagic telangiectasia (Rendu-Osler-Weber disease). A review (diagnostics and therapeutics) 
R.N. Das, Y. Lee, G. Grover, G. Bhattacharyya 
The role of body surface index on cardiac parameters 
Sh. E. Guseynov, D. Chetrari, J. V. Aleksejeva, A.V. Berezhnoy, A.P. Laiju 
Logical-probabilistic diagnosis of human cardiovascular diseases based on Boolean algebra 
F.E. Abbasov, I.J. Heybatov, E.H. Aliyev, S.L. Hushanov, I.M. Bagirov, A.I. Mirzayi, E.S. Aliyev, L.S. Shikhiyeva, A.H. Akhundova, A.F. Hasanov, G.A. Shefiyeva 
Main risk factors contributing to myocardial ischemic injury during aortocoronary bypass surgery. 

Advanced Physical Research jurnalı Scopus bazasına qəbul edildi

Jomard Publishing nəşriyyatının nəşr etdiyi Advanced Physical Research jurnalı Scopus elmi indeksləmə bazasında indeksləşdirmək üçün qəbul edilmişdir.

Web of Science Emerging Source Citation Index

Jomard Publishing nəşriyyatının New Materials, Compounds and Applications jurnalı artıq Web of Science Emerging Source Citation Index-də indekslənir.

New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında

Scimago Journal Ranking agentliyinin (Scopus) 2022-ci il üçün hesabatı nəşr olunmuşdur. Hesabata görə, Jomard Publishing nəşriyyatının New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında yer almışdır. 

Növbəti jurnalımız Scopus bazasına qəbul edildi

Qiymətləndirmə prosisinin müsbət nəticələrinə əsasən Jurnalların Seçimi Məsləhət Şurasının (CSAB) qərarı ilə Jomard Publishing nəşriyyatının dərc etdiyi New Materials, Compounds and Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.

Advanced Physical Research jurnalı CAS bazasına daxil oldu

Advanced Physical Research jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib.