Advances in Biology & Earth Sciences jurnalında koronavirus mövzusu

Jomard Publishing nəşriyyatının Advances in Biology & Earth Sciences jurnalının yeni çapdan çıxmış nömrəsində Bakı Dövlət Universitetinin professoru, Biofizika və molekulyar biologiya kafedrasının müdiri Rövşən Xəlilov, universitetin dosenti Aygün Nəsibovanın və bu sahədə tanınmış İranlı alimlərin Overview of the environmental distribution, resistance, mortality, and genetic diversity of new coronavirus (COVID-19 (“Ətraf mühitdə yeni koronavirusun (COVID-19) yayılması, müqaviməti, ölümü və genetik müxtəlifliyinə ümumi baxış”) adlı məqaləsi işıq üzü görüb.

Məqalə dünyanın əksər ölkələrində çoxlu sayda insanın COVID-19-a yoluxması, bu virusun sürətlə yayılması, təhlükəsi, eyni zamanda bu təhlükədən qorunma yolları haqqında məlumatlardan bəhs edir.

Ümid edirik ki, məqalə koronavirusun səbəb olduğu bu mürəkkəb dövrdə bu sahədə çalışan mütəxəssislər üçün maraqlı olacaqdır.

“Advances in Biology & Earth Sciences” jurnalı Google Scholar, DOAJ (Directory of Open Access Journals), E-Library (РИНЦ), Ulrich's Periodicals Directory, CAB Abstracts, EBSCO, HINARI kimi elmi indekslənmə bazalarına daxil olunub.

Jurnalın elektron səhifəsi ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar:
http://jomardpublishing.com/journals.aspx?lang=en&id=3
http://jomardpublishing.com/UploadFiles/Files/journals/ABES/V5N1/Khalilov%20et%20al.pdf

Advanced Physical Research jurnalı Scopus bazasına qəbul edildi

Jomard Publishing nəşriyyatının nəşr etdiyi Advanced Physical Research jurnalı Scopus elmi indeksləmə bazasında indeksləşdirmək üçün qəbul edilmişdir.

Web of Science Emerging Source Citation Index

Jomard Publishing nəşriyyatının New Materials, Compounds and Applications jurnalı artıq Web of Science Emerging Source Citation Index-də indekslənir.

New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında

Scimago Journal Ranking agentliyinin (Scopus) 2022-ci il üçün hesabatı nəşr olunmuşdur. Hesabata görə, Jomard Publishing nəşriyyatının New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında yer almışdır. 

Növbəti jurnalımız Scopus bazasına qəbul edildi

Qiymətləndirmə prosisinin müsbət nəticələrinə əsasən Jurnalların Seçimi Məsləhət Şurasının (CSAB) qərarı ilə Jomard Publishing nəşriyyatının dərc etdiyi New Materials, Compounds and Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.

Advanced Physical Research jurnalı CAS bazasına daxil oldu

Advanced Physical Research jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib.