Advanced Physical Research jurnalı CAS bazasına daxil oldu

Məmuniyyətlə bildiririk ki, Advanced Physical Research jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib. Amerika Kimya Cəmiyyətindən Jomard Publishing-ə daxil olan rəsmi məktubunda bildirilir ki, jurnalın Cild 3, No.1, 2021-ci il sayından başlayaraq onun bütün məqalələri bu bazada refarat olunacaqdır.

CAS elmi məlumatları əldə etmək sahəsində geniş imkanlara, zəngin və uğurlu tarixə malik mütəxəssis alimlərin, texnoloqların və biznes liderlərinin qlobal təşkilatıdır.

İnanırıq ki, bu bazanın imkanları jurnalın əlyetənliyinin və müasir fizika və onun ən müxtəlif tətbiqləri sahəsində çalışan mütəxəssislər arasında nüfuzunun artmasına imkan verəcəkdir.Web of Science Emerging Source Citation Index

Jomard Publishing nəşriyyatının New Materials, Compounds and Applications jurnalı artıq Web of Science Emerging Source Citation Index-də indekslənir.

New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında

Scimago Journal Ranking agentliyinin (Scopus) 2022-ci il üçün hesabatı nəşr olunmuşdur. Hesabata görə, Jomard Publishing nəşriyyatının New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında yer almışdır. 

Növbəti jurnalımız Scopus bazasına qəbul edildi

Qiymətləndirmə prosisinin müsbət nəticələrinə əsasən Jurnalların Seçimi Məsləhət Şurasının (CSAB) qərarı ilə Jomard Publishing nəşriyyatının dərc etdiyi New Materials, Compounds and Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.

Advanced Physical Research jurnalı CAS bazasına daxil oldu

Advanced Physical Research jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib.

Advanced Mathematical Models & Applications jurnalı Scopus bazasında

Jomard Publishing tərəfindən nəşr olunan Advanced Mathematical Models & Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.