Növbəti jurnalımız Scopus bazasına qəbul edildi

Qiymətləndirmə prosisinin müsbət nəticələrinə əsasən Jurnalların Seçimi Məsləhət Şurasının (CSAB) qərarı ilə Jomard Publishing nəşriyyatının dərc etdiyi New Materials, Compounds and Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.
Bu fakt Scopus ofisindən Jomard Publishing nəşriyyatına göndərilən rəsmi məktubda öz əksini tapıb.

Diqqətəlayiqdir ki, jurnal Scopus tərəfindən qəbul edilmiş bütün meyarlar üzrə yüksək qiymət almışdır.

Jomard Publishing adından bütün redaktorlarımızı, redaksiya heyətinin üzvlərini, rəyçiləri, müəllifləri və texniki işçiləri təbrik edir, bu ciddi uğurun əldə edilməsində onların rolunu və töhfələrini dərindən qiymətləndiririk.

İnanırıq ki, Scopus -da indeksləşdirmə jurnalın müəllif cografiyasını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirəcək və bu da öz növbəsində onun elmi səviyyəsinin daha da yüksəməsinə töhvə verəcək.
https://suggestor.step.scopus.com/progressTracker/?trackingID=06E90AB1CA438C2E

Web of Science Emerging Source Citation Index

Jomard Publishing nəşriyyatının New Materials, Compounds and Applications jurnalı artıq Web of Science Emerging Source Citation Index-də indekslənir.

New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında

Scimago Journal Ranking agentliyinin (Scopus) 2022-ci il üçün hesabatı nəşr olunmuşdur. Hesabata görə, Jomard Publishing nəşriyyatının New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında yer almışdır. 

Növbəti jurnalımız Scopus bazasına qəbul edildi

Qiymətləndirmə prosisinin müsbət nəticələrinə əsasən Jurnalların Seçimi Məsləhət Şurasının (CSAB) qərarı ilə Jomard Publishing nəşriyyatının dərc etdiyi New Materials, Compounds and Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.

Advanced Physical Research jurnalı CAS bazasına daxil oldu

Advanced Physical Research jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib.

Advanced Mathematical Models & Applications jurnalı Scopus bazasında

Jomard Publishing tərəfindən nəşr olunan Advanced Mathematical Models & Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.